Hình thức thanh toán

Thứ hai, 26.01.2015

Qúy khách hàng khi tiến hành sản xuất tại MEDISTAR có thể sử dụng một trong hai hình thức thanh toán sau:

1.      Hình thức thanh toán: Tiền mặt

2.      Hình thức thanh toán : Chuyển khoản ngân hàng theo thông tin chuyển khoản sau

Công Ty TNHH Medistar Việt Nam

Tài khoản số : 0051002195003 tại ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo

Tài khoản số :11024380800010 tại ngân hàng Techcombank- Chi nhánh Đông Đô

Tài khoản số : 187182619 tại ngân hàng ACB- Chi nhánh Hà Nội

Loại tiền thanh toán: Tiền Việt Nam đồng

Đối Tác