Công ty TNHH Medistar Việt Nam
Địa chỉ: Số 11 Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Nhà máy: Lô 38 - 2, Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: 024 3782 4936 - Fax: 024 3782 4935
Hotline: 0976 86 83 38
Gửi thông tin liên hệ
(*): là các phần quý khách hàng bắt buộc phải điền. Xin cảm ơn!
Bản đồ googlemap