Medistar
Medistar việt nam họp tổng kết năm 2014      
    31 12/2014 Medistar việt nam họp tổng kết năm 2014
Đến dự buổi họp có sự tham gia: Ông Đoàn Trung Đức – Tổng Giám Đốc Medistar Việt Nam Bà Nguyễn Lam Hồng – Giám Đốc tài chính Medistar Việt Nam Cùng các Quản lý và đại diện các phòng ban của Medistar ...
Medistar việt nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên      
    29 12/2014 Medistar việt nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên
Với phương châm “Con người là tài sản của xã hội và sức khỏe là vốn quý của con người”, lãnh đạo Medistar Việt Nam rất quan tâm thực hiện các nội dung công tác chăm sóc sức khỏe người lao động nói ri...
Medistar việt nam đón nhận chứng chỉ quốc tế iso 9001:2008      
    08 10/2014 Medistar việt nam đón nhận chứng chỉ quốc tế iso 9001:2008
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ đã được quốc tế công nhận. Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế của Công ty TNHH Medista...
Thông báo thay đổi địa chỉ      
    23 07/2014 Thông báo thay đổi địa chỉ
THÔNG BÁO V/v: Thay đổi địa chỉ và thông tin liên hệ Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty TNHH MEDISTAR VIỆT NAM xin thông báo v...
Nhà máy sx tpcn medistar áp dụng 5s trong sản xuất      
    07 03/2014 Nhà máy sx tpcn medistar áp dụng 5s trong sản xuất
Người bạn 5S Mô hình thực hành 5S đã được sử dụng tại Nhật bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. 5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật: SEIRI - SEITON - SEISO - SE...