Tin cộng đồng

			Giải bóng đá nội bộ “ Medistar Việt Nam Close Cup 2017 ”      
    29 08/2017 Giải bóng đá nội bộ “ Medistar Việt Nam Close Cup 2017 ”
Giải đấu năm nay có sự tham gia của 4 đội bóng trực thuộc các phòng ban trong toàn nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Medistar Việt Nam. Thành phần các đội tham dự giải năm nay bao gồm đội Sắc màu...

			Những sáng kiến cải tiến xuất sắc của nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Medistar Việt Nam trong tháng 6/2017      
    23 08/2017 Những sáng kiến cải tiến xuất sắc của nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Medistar Việt Nam trong tháng 6/2017
1/ Sáng kiến ““Lắp thêm cánh đảo có thể tháo thay đổi độ nghiêng trong máy bao phim” - Đào Thanh Thủy ( Hoàn Thiện 1) Tổ Hoàn Thiện 1 là một trong những đơn vị đưa ra rất nhiều sáng kiến cải tiến sả...

			Medistar Việt Nam trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 6,7 năm 2017      
    22 08/2017 Medistar Việt Nam trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 6,7 năm 2017
Là hoạt động thường kì mỗi tháng, Medistar Việt Nam tổ chức buổi khen thưởng nhân viên xuất sắc với ý nghĩa tích cực, tạo động lực cho toàn thể nhân viên trong công ty làm việc hoàn thành tốt mục tiê...

			Medistar Việt Nam tổ chức sinh nhật cho anh Trần Đăng Tuấn – Nhân viên phòng kinh doanh.      
    22 08/2017 Medistar Việt Nam tổ chức sinh nhật cho anh Trần Đăng Tuấn – Nhân viên phòng kinh doanh.
Tham dự tiệc chúc mừng sinh nhật có Ban Lãnh đạo công ty, Ban chấp hành Công đoàn cùng đông đảo các cán bộ trực thuộc Công ty. Tiệc chúc mừng sinh nhật được tổ chức hàng tháng là cơ hội cho nhân viên...

			Medistar Việt nam tổ chức tập huấn Vệ sinh an toàn vệ sinh lao động năm 2017 và giới thiệu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chí của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 22000      
    24 07/2017 Medistar Việt nam tổ chức tập huấn Vệ sinh an toàn vệ sinh lao động năm 2017 và giới thiệu '' Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chí của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 22000''
Nội dung huấn luyện: - Chính sách về luật ATLD, VSLD - Tổ chức quản lý và thực hiện quy định ATLD, VSLD cấp cơ sở - Các yếu tố có hại tại nơi làm việc và biện pháp khắc phục, phòng ngừa - Các yếu tố ...