Ban Lãnh đạo Medistar Việt Nam
11/02/2022 - 02:32 PM - 731 lượt xem
TGĐ. Đoàn Trung Đức
Tổng Giám đốc - Đoàn Trung Đức


Giám đốc Kinh doanh - Lương Duy Chiến


Giám đốc Điều hành - Nguyễn Lam Hồng


Giám đốc Nhà máy - Trịnh Ngọc Phương


Phó Giám đốc Nhà máy - Triệu Văn Hùng

Phó giám đốc Nhà máy Medistar - Hoàng Thúy Hồng
Phó Giám đốc nhà máy - Hoàng Thị Thúy Hồng

 
Bình luận Facebook