SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Thứ ba, 16.12.2014

TẦM NHÌN

Trở thành Nhà sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu Việt Nam cho ngành sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm và thực phẩm.

SỨ MỆNH

- Tối đa hóa lợi ích khách hàng.

- Ứng dụng tinh hoa của khoa học hiện đại tạo ra sản phẩm giá trị cao, có nguồn gốc từ thiên nhiên phục vụ cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.

- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thu nhập cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Đối Tác