Medistar
Medistar vietnams functional food factory has achieved gmp-hs      
    11 09/2019 Medistar vietnam's functional food factory has achieved gmp-hs
With the desire to contribute the highest quality and safest product for consumers, Medistar Vietnam has built a health supplement factory in accordance with GMP and ISO 22000 standards and a cosmeti...
Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn gmp-hs dạng viên nén      
    15 08/2019 Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn gmp-hs dạng viên nén
Bước 1: Nhận nguyên vật liệu vào kho Bước 2: Lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên vật liệu Bước 3: Chuyển đã được kiểm nghiệm vào xưởng sản xuất Bước 4: Cân chia mẻ, chuyển vào phun sấy tạo cốm, bao trộn ngo...
Medistar vietnam – success with partners      
    03 08/2019 Medistar vietnam – success with partners
This factory is a strategic choice, because the industrial zone is just over 20km from Hanoi's city center, which is really convenient for transportation and trading with domestic and foreign custome...
Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn gmp-hs dạng viên nang      
    26 07/2019 Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn gmp-hs dạng viên nang
Bước 1: Nhận nguyên vật liệu vào kho Bước 2: Lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên vật liệu Bước 3: Chuyển đã được kiểm nghiệm vào xưởng sản xuất Bước 4: Cân chia mẻ, chuyển vào phun sấy tạo cốm, bao trộn ngoài...
Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn gmp-hs dạng viên cốm      
    25 07/2019 Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn gmp-hs dạng viên cốm
Bước 1: Nhận nguyên vật liệu vào kho Bước 2: Lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên vật liệu Bước 3: Chuyển nguyên vật liệu đã được kiểm nghiệm vào xưởng sản xuất Bước 4: Cân chia mẻ, chuyển vào phun sấy tạo cốm...