Nhiệm vụ và mục tiêu

Thứ ba, 16.12.2014

NHIỆM VỤ THEN CHỐT

Để theo đuổi và thực hiện mục tiêu của mình, MEDISTAR VIỆT NAM đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên 3 nhiệm vụ then chốt:

o   Chất lượng cao:Khẳng định cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất theo đúng tiêu chuẩn.

o   Dịch vụ tốt:Luôn sẵn sàng làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ chăm sóc chu đáo, tin cậy trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh với đối tác khách hàng và cán bộ nhân viên MEDISTAR VIỆT NAM.

o   Tiến độ chuẩn: Đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết với khách hàng.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

o   Trở thành nhà cung cấp và tư vấn dịch vụ mạnh hàng đầu Việt Nam về lĩnh dược phẩm, sức khỏe cộng đồng

o   Tiếp tục trở thành đối tác cho nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước.

o   Không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ cho MEDISTAR VIỆT NAM

o   Luôn giữ tốc độ tăng trưởng liên tục

o   Phát triển kinh doanh gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội.

Tags

Đối Tác