Trang chủ » Tin Tức » MedistarThứ hai, 12.09.2016

Hoạt động văn hóa thể thao của Medistar Việt Nam – Mạnh cả về chất và lượng.

Với đội ngũ CBCNV gần 100 người và đặc thù tính chất công việc của nhà máy sản xuất tương đối áp lực, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chỉ đạo phát triển các phong trào VHVN, TDTT, góp phần rèn luyện, nâng cao thể chất và chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ.

Để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn, trong những năm qua BLĐ Medistar Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Các hoạt động nội bội này đã và đang tạo ra những sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, CNVCLĐ trong công ty tham gia.

Với nhận thức sâu sắc nhân tố con người là nguồn lực quý giá nhất, là yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, trong những năm qua bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ - thể thao luôn được Ban lãnh đạo Công ty Medistar Việt Nam quan tâm chú trọng.

Với đội ngũ CBCNV gần 100 người và đặc thù tính chất công việc của nhà máy sản xuất tương đối áp lực, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chỉ đạo phát triển các phong trào VHVN, TDTT, góp phần rèn luyện, nâng cao thể chất và chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo, Công đoàn đã kết hợp với Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Toàn Gậy, Chương trình vui chơi hè…Công ty thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong Công ty và tham gia giao lưu với các đơn vị bạn như giao lưu với Tạp chí thực phẩm chức năng, công ty dược phẩm Mediplanxtex, IMC …; Thông qua các hoạt động trên, phong trào TDTT Công ty ngày càng phát triển, thu hút được đông đảo CBCNV tham gia duy trì tập luyện thường xuyên và đều khắp tại tất cả các đơn vị của Công ty, đã tạo sân chơi giải trí lành mạnh, tích cực, môi trường làm việc văn hoá, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường thể chất.

Hoạt động thể thao của Medistar Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh mẽ cả về đội ngũ và chuyên môn. Hy vọng trong thời gian tới hoạt động thể thao sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, giúp cho cán bộ công nhân viên ngày càng có động lực để cống hiến hết mình cho công ty.

Một số hoạt động thể thao của công ty:

[Trở về] [Đầu trang]


Medistar khác:

Đối Tác