ủng hộ lũ lụt miền Trung

MEDISTAR VIỆT NAM HƯỚNG VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Miền Trung ruột thịt vốn đã nhiều thiệt thòi - thời chiến "ôm" không biết bao nhiêu bom đạn, tới thời bình lại phải hứng chịu vô vàn thiên tai. Mỗi khi nghe dải đất nhỏ bé gồng mình gánh chịu hậu quả từ "giặc thiên nhiên", tinh thần tương thân tương ái trên khắp cả nước lại trỗi dậy. Medistar Việt Nam cũng mong muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc ổn định cuộc sống đồng bào lũ lụt miền Trung.

Đối Tác