Chính sách bảo hành

Thứ hai, 26.01.2015

MEDISTAR áp dụng chính sách bảo hành sản phẩm với những sản phẩm sản xuất tại công ty như sau:

- Đối với thành phẩm sản xuất tại Medistar VN: Theo tiêu chuẩn công bố và thời hạn sử dụng của sản phẩm cuả sản phẩm ở điều kiện vận chuyển bình thường, điều kiện bảo quản trong kho mát với nhiệt độ từ 25 đến 28C

 - Đối với Nguyên vật liệu, bán thành phẩm : Theo hồ sơ CO/CA

Đối Tác