Medistar Việt Nam đào tạo kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng

Với mục đích nâng cao kiến thức về chăm sóc khách hàng và tìm ra phương pháp tốt nhất để phục vụ khách hàng ngày một hiệu quả.

Ngày 14/12/2019 vừa qua, tại hội trường nhà máy Medistar Việt Nam. Công ty TNHH Medistar Việt Nam đã tổ chức đào tạo kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng cho hơn 200 CBCNV.
Chương trình đào tạo gồm 4 chuyên đề, bao gồm: tổng quan về dịch vụ chăm sóc khách hàng; tâm lý và hành vi khách hàng; kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng; kỹ năng xử lý than phiền của khách hàng.
Với những nội dung đó, khóa học đã giúp CBCNV tìm hiểu và nâng cao thêm kiến thức về chăm sóc khách hàng và tìm ra được phương pháp tốt nhất để phục vụ khách hàng ngày một hiệu quả và tốt hơn nữa.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

[Trở về] [Đầu trang]


Hoạt động - Sự kiện khác:

Đối Tác


https://noithatkydieu.vn |